شکل ذرات ، نقطه ذوب و رنگ خاک رس در تهیه آجر

شکل ذرات خاک رس :حاک رس در صنعت آجر

خاصیت چسبندگی خاک رس به شکل دانه ها و اندازه آن وابسته است.دانه های رس بسته به اندازه آن اشکال متفاوتی دارند.با توجه به اندازه آن و میزان سطح تماس، چسبندگی آن زیاد یا کم می شود.
هر چه تماس سطح ها بیشتر باشد میزان جذب آب آجر افزایش می یابد.
آجر هایی که تماما مواد تشکیل دهنده آن خاک رس است، آجر های مناسبی نیست زیرا مقاومت پایین و جذب آب بالایی دارد.
اگر ذرات خاک به شکل دانه های گوشه دار باشد ( گاهی اوقات این کار توسط ماشین سنگ شکن انجام می شود ) استحکام بیشتری به خاک و آجر می دهد زیرا به حالت قفل و بست در هم قرار می گیرند.

نقطه ذوب خاک رس :

خاک های رس از نظر نقطه ذوب سه دسته اند :

خاک های رسی که نقطه ذوب آن ها ۱۴۵۰ درجه سلسیوس می باشد که این خاک ها در اصطلاح خاک رس با دیرگدازی بالا نام دارند، دسته دوم دارای نقطه ذوبی بین ۱۲۵۰ تا ۱۴۵۰ درجه هستند که خاک رس با دیرگدازی متوسط نامیده می شود و دسته آخر که نقطه ذوب آن ها کمتر از ۱۲۵۰ درجه سلسیوس می باشد و به آنها خاک با دیر گدازی پایین گویند.
خاک های رس با دیر گدازی پایین مناسب ترین دسته برای تهیه آجر می باشد.
مواد افزوده شده به خاک رس برای تهیه آجر ، نظیر اکسید آهن ، پتاسیم ، نمک های سدیم و آهک باعث کاهش نقطه ذوب خاک می شود.

رنگ خاک رس :

رنگ آجر، بسته به شرایط پخت و دمای کوره و ترکیبات آن، متفاوت خواهد بود.
به عنوان مثال آجر هایی که از خاک های رس دارای اکسید منگنز تهیه می شود رنگ زرد ، قهوه ای و ارغوانی خواهد داشت و خاک رس دارای هماتیت و ترکیبات آهن دار به رنگ قرمز یا قهوه ای روشن در خواهد آمد.
در اکثر خاک های رسی به دلیل وجود بقایای حیوانات رنگ خاکستری مایل به سیاه دارند ولی درکل رنگ آجر ها به غیر از مواد افزوده شده به خاک، به نوع پخت و دمای کوره نیز بسیار وابسته است.