معرفی کامل انواع آجر

آجر از نظر نوع مصرف، کیفیت و شکل ظاهری انواع مختلفی دارد که در این مطلب به طور کامل توضیح داده میشود.
دسته بندی آجر با توجه به نوع مصرف :
آجرهای معمولی : آجرهائی که برای کارهای عمومی مربوط به ساختمان استفاده میشوند و تولید آنها با استفاده از روش دستی یا ماشینی انجام میشود.

آجرهای نما :
روش های خاصی در تولید این آجرها استفاده میشود که سبب میشود هنگام مصرف این نوع آجر بدون نیاز به اندود کاری، یا روکش های دیگر ظاهر مناسبی داشته باشد. تولید این نوع آجر هم به روش دستی (قزاقی) و هم روش ماشینی انجام میشود.

آجرهای مهندسی مرغوب :
کاربرد این آجر در سازه های با قدرت تحمل بار زیاد میباشد و از نظر ساختار، جسمی متراکم، پرقدرت و نیمه شیشه ای دارد، تولید این آجر فقط به روش ماشینی انجام میشود.

دسته بندی آجرها از نظر کیفیت :
آجر با کیفیت مناسب:
این آجر برای مصارف داخلی که اصطلاحا توکار گفته میشود مناسب است و کاربرد آن مصارف معمولی داخل ساختمان است.

آجر با کیفیت معمولی:
این محصول نسبت به آجر با کیفیت ویژه دوام کمتری دارد با این وجود دوام کافی برای استفاده در نماهای خارجی ساختمان را خواهد داشت.

آجر با کیفیت ویژه :
کاربرد این نوع محصول در شرایط سخت می باشد. در مناطقی که از آب اشباع شده و یا احتمال دارد یخ زدگی اتفاق بیفتد، این محصول، گزینه مناسبی میباشد. کانال های فاضلاب، دیوارهای حائل و فرش پیاده روها از موارد کاربرد آجر با کیفیت ویژه میباشد.

دسته بندی آجر با توجه به شکل ظاهری:
آجر توپر:
در این نوع آجر، حجم سوراخ ها بیش از ۲۵ درصد حجم آجر نیست و سوراخ ها دقیقا از میان آجر عبور میکنند.

آجر سوراخ دار :
در این محصول، سوراخ هاییکه که از میان آجر میگذرد، حجمی بیش از ۲۵ درصد حجم آجر دارد.
این آجر با استفاده از روش دکسترودر (برون رونده) ساخته می شوند.

آجر توخالی : که در آن حجم سوراخ هائیکه از میان آجر عبور می کنند از ۲۵% حجم آن بیشتر است و هیچگونه محدودیتی در ابعاد سوراخ ها وجود ندارد.
در این محصول، سوراخ هائی که از میان آجر میگذرند، حجمی بیش از ۲۵ درصد حجم آجر دارند .علاوه براین محدودیتی در اندازه سوراخ ها وجود ندارد.
این آجر با استفاده از روش دکسترودر (برون رونده) ساخته می شوند.

آجر متخلخل :
حجم منافذ در این محصول بیش از ۲۰ درصد حجم آجر است و با روش های پرسی تولید می شوند.

آجر با شکل مخصوص :
شکل هندسی این محصول متفاوت از مکعب مستطیل معمولی است.