مواد اولیه آجر

برای ساخت آجر از خاک های رسی استفاده می شود البته برای ساخت آجر نیز می توان از خاک هایی که از ماسه های سیلیسی به عنوان ماده اصلی و مواد رسی استفاده نمود.
خاک های شیل برای تهیه آجر

خاک رس از تجزیه سنگ آذرین به دست می آید و پس از تولید خاک رس کیفیت آن نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

به طور عمده این خاک ها دارای رنگ های روشن می باشد.این خاک ها عمدتا برای تولید آجر نسوز کاربرد دارند.آجر هایی که عمده ماده اصلی آن ها ماسه های سیلیسی می باشد آجر هایی هستند که عمدتا رنگ های خاکستری یا کرمی پر رنگ مایل به قرمز دارند.این دسته از آجر ها به دلیل جریان های هوازدگی و باران های اسیدی دارای کربنات های کلسیم و منیزیم و املاح محلول کلسیم و سدیم می باشد.
عمده کانی های رسی که در این رس ها به کار می رود مونت –موریلونیت ها، کلریت و ایلیت هستند و درصد استفاده از رس های با کیفیت در این خاک ها بسیار کم است.
سنگهایی که خاک های رس از آن ها حاصل می شود به دو دسته ماسه سنگ های آهک دار و یا ماسه سنگ های سیلسی-سیلیکاتی تقسیم بندی می شوند.

آن سنگ های سیلسی-سیلیکاتی که دارای مقدار خاک رس می باشد حالت ورقه داشته و به آن شیل گویند.
خاک های شیل سبز رنگ دارای سیلیس بیشتر و رس کمتری می باشد ولی خاک های شیل سیاه رنگ مقدار رس آن کمتر و مقدار اکسید آلومینیوم آن بیشتر می باشد و به همین دلیل در این صنعت خاک های شیل سیاه رنگ برتری بالاتری داشته و از محبوبیت بیشتری برخوردارند. خاک های شیل برای تهیه آجر
خاک های آهکی وقتی در جوهر نمک قرار گیرند حل شده و به حالت جوش مقدار کمی از آن باقی می ماند ولی اگر همین کار را با خاک های آهکی سیلیسی انجام دهیم مانند خاک های آهکی حل نمی شود و باقیمانده بر جای می گذارد.این آزمایش برای بررسی مرغوبیت انجام می پذیرد و هر چه یک خاک رس در جوهر نمک کمتر بجوشد و کمتر حل شود بهتر است.
در موارد و مناطقی که به وجود خاک رس اطمینان حاصل می نمایند لایه های عمیق را با حفر و ایجاد گودال بررسی و آزمایش می نمایند
نحوه شناسایی خاک هایی که دارای رس می باشد خصوصیت های ظاهری آن می باشد.لایه های رسی به حالت کلوخه ای می باشد و به آسانی پودر نمی شود و آثار ریشه گیاهان در آن دیدیه می شود.آن لایه هایی که تیره تر می باشد مواد کربن دار و آلی بیشتری دارد
وقتی در منطقه ای از وجود خاک رس اطمینان حاصل نمودند برای شناسایی و نمونه برداری گودال از چند دسیمتر تا چند متر حفر می کنند و نمونه را از آن ها بر می دارند
به طور کلی شناسایی و نمونه برداری ها به طرق زیر انجام می پذیرد:
شناسایی و نمونه برداری از طریق سونداژ
نمونه برداری از طریق چاه
نمونه برداری از طریق ایجاد ترانشه
تهیه نقشه زمین شناسی وضعیت معدن