بلوک سفال سقفی ۳۰*۲۰*۵۰

بلوک سفال سقفی ۳۰*۲۰*۵۰

بلوک سفال سقفی ۳۰*۲۰*۵۰ نام محصول : بلوک سقفی ۵۰ ابعاد : ۳۰*۲۰*۵۰ سانتی متر کاربرد : ساخت و اجرای سقف   شرح کالا نام محصول : بلوک سفالی سقفی ۵۰ سانتی ابعاد : ۳۰*۲۰*۵۰ سانتی متر کاربرد : جهت ساخت و اجرای سقفهای تیرچه و بلوک. گرید کیفی : درجه ۱ وزن مخصوص : […]

بلوک سفال سقفی ۲۰*۲۵*۵۰

بلوک سفال سقفی ۲۰*۲۵*۵۰

بلوک سفال سقفی ۲۰*۲۵*۵۰ نام محصول : بلوک سقفی ۵۰ ابعاد : ۲۰*۲۵*۵۰ سانتی متر کاربرد : ساخت و اجرای سقف   شرح کالا نام محصول : بلوک سفالی سقفی ۵۰ سانتی ابعاد : ۲۰*۲۵*۵۰ سانتی متر کاربرد : جهت ساخت و اجرای سقفهای تیرچه و بلوک. گرید کیفی : درجه ۱ وزن مخصوص : […]

بلوک سفال سقفی ۲۰*۲۰*۵۰

بلوک سفال سقفی ۲۰*۲۰*۵۰

بلوک سفال سقفی ۲۰*۲۰*۵۰ نام محصول : بلوک سقفی ۵۰ ابعاد : ۲۰*۲۰*۵۰ سانتی متر کاربرد : ساخت و اجرای سقف   شرح کالا نام محصول : بلوک سفالی سقفی ۵۰ سانتی ابعاد : ۲۰*۲۰*۵۰ سانتی متر کاربرد : جهت ساخت و اجرای سقفهای تیرچه و بلوک. گرید کیفی : درجه ۱ وزن مخصوص : […]

بلوک سفال سقفی ۲۵*۲۵*۴۰

بلوک سفال سقفی ۲۵*۲۵*۴۰

بلوک سفال سقفی ۲۵*۲۵*۴۰ نام محصول : بلوک سقفی ۴۰ ابعاد : ۲۵*۲۵*۴۰ سانتی متر کاربرد : ساخت و اجرای سقف   شرح کالا نام محصول : بلوک سفالی سقفی ۴۰ سانتی ابعاد : ۲۵*۲۵*۴۰ سانتی متر کاربرد : جهت ساخت و اجرای سقفهای تیرچه و بلوک. گرید کیفی : درجه ۱ وزن مخصوص : […]

آجرلفتون – اجرنما ۷سانتی درجه یک قرمزشیل

آجرلفتون – اجرنما ۷سانتی درجه یک قرمزشیل

آجرلفتون – اجرنما ۷سانتی درجه یک قرمزشیل   نام محصول : آجرلفتون-اجرنما ده سوراخ ۷سانتی درجه یک قرمزشیل ابعاد : ۷*۱۱*۲۳ سانتیمتر کاربرد : جهت ساخت و نما کردن دیوارهای بیرونی و داخلی ساختمان توضیحات :-   شرح کالا نام محصول : آجرلفتون-اجرنما ده سوراخ ۷سانتی درجه یک قرمزشیل ۷*۱۱*۲۳ سانتیمتر کاربرد : جهت ساخت […]

آجرلفتون دوقلو ۱۰سانتی درجه یک – آجر بهمنی

آجرلفتون دوقلو ۱۰سانتی درجه یک – آجر بهمنی

آجرلفتون دوقلو ۱۰سانتی درجه یک – آجر بهمنی نام محصول : آجرلفتون دوقلو ۱۰سانتی درجه یک – آجر بهمنی ابعاد : ۲۰*۱۰*۱۰ سانتیمتر کاربرد : جهت ساخت و نما کردن دیوارهای بیرونی و داخلی ساختمان توضیحات :-   شرح کالا نام محصول : آجرلفتون دوقلو ۱۰سانتی درجه یک – آجر بهمنی ۱۰*۱۰*۲۰ سانتیمتر کاربرد : […]

آجرلفتون – اجرنما ۵٫۵سانتی درجه یک قرمزشیل

آجرلفتون – اجرنما ۵٫۵سانتی درجه یک قرمزشیل

آجرلفتون – اجرنما ۵٫۵سانتی درجه یک قرمزشیل   نام محصول : آجرلفتون-اجرنما ده سوراخ ۵٫۵سانتی درجه یک قرمزشیل ابعاد : ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ سانتیمتر کاربرد : جهت ساخت و نما کردن دیوارهای بیرونی و داخلی ساختمان توضیحات :-   شرح کالا نام محصول : آجرلفتون-اجرنما ده سوراخ ۵.۵سانتی درجه یک قرمزشیل ۵.۵*۱۰*۲۱.۵ سانتیمتر کاربرد : جهت ساخت […]

آجر عراقی یا صادراتی – آجر ۱۰سوراخ ۸ سانتی

آجر عراقی یا صادراتی – آجر ۱۰سوراخ ۸ سانتی

آجر عراقی یا صادراتی – آجر ۱۰سوراخ ۸ سانتی نام محصول : آجرلفتون ۸سانتی-اجر عراقی یا اجر صادراتی ابعاد : ۸*۱۲*۲۴ سانتیمتر کاربرد : جهت ساخت و نما کردن دیوارهای بیرونی و داخلی ساختمان توضیحات : آجرلفتون ۸سانتی-اجر عراقی یا اجر صادراتی , این آجر ده سوراخه با کیفیت درجه ۲ نیز موجود و آماده […]

آجرلفتون – اجرنما ۴سانتی درجه یک قرمزشیل

آجرلفتون – اجرنما ۴سانتی درجه یک قرمزشیل

آجرلفتون – اجرنما ۴سانتی درجه یک قرمزشیل نام محصول : آجرلفتون-اجرنما ده سوراخ ۴ سانتی درجه یک قرمزشیل ابعاد : ۴*۱۰*۲۰ سانتیمتر کاربرد : جهت ساخت و نما کردن دیوارهای بیرونی و داخلی ساختمان توضیحات :-   شرح کالا نام محصول : آجرلفتون-اجرنما ده سوراخ ۴ سانتی درجه یک قرمزشیل ۴*۱۰*۲۰ سانتیمتر کاربرد : جهت […]