چگونه آجر باعث شهرت برخی از بناها شده است؟

چگونه آجر باعث شهرت برخی از بناها شده است؟

آجر یک متریال با قدمت بسیار زیاد است . در ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته است به طوری که هم اکنون نیز ما شاهد ساخت خانه هایی هستیم که در جداره ها و یا داخل آن با آجر کارشده است . اما نکته ی جالب در ارتباط با آجر این است که آجر در برخی […]