راهکارهای کنترل شوره آجر

راهکارهای کنترل شوره آجر

هرچند از لحاظ اقتصادی امکان حذف کامل هیچ یک از شروط لازم برای شوره وجود ندارد ولی به سادگی می توان با کاهش این شروط از ایجاد شوره جلوگیری کرد: ۱٫ کاهش سولفات های قلیایی در رس تشکیل دهنده آجر، ملات و دوغاب سیمان کاهش سولفات های قلیایی رسی که در آجر به کار برده […]