o5

تزئینات آجرکاری سلجوقیان، از لحاظ تکنیک و تنوع طرح، کمال آن را در این دوره از معماری ایران نشان میدهند؛ بطوری که پس از سلجوقیان چنین تزئیناتی در نهایت زیبایی و مهارت بی بدیل کمتر یافت شده است. درباره انواع چیدما نهای آجری دوره سلجوقی و رگ چی نهای شاخص آجرکاری این دوره و خصوصاً  چگونگی تداوم اینگونه تزئینات در دورا نهای بعدی اطلاعات بسیار ناچیزی موجود است و هنوز آن طور که درخور این هنر گرانمایه است به آن پرداخته نشده است. بنابراین، ضروری است که در این زمینه با توجه به اهمیت آن در معماری ایران، تحقیق و تفحص بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

در دوره سلجوقی بخش اعظم تزئینات سطوح یرونی توسط آجرکاری با نقوشی متنوع از جمله انواع گلچین ها و گره ها ایجاد شد. علاوه بر آن ابتکاراتی مانند تلفیق آجر با کاشی و یا گچ و همچنین کوفی بنایی نیز برای اولین بار در ایران توسط هنرمندان این دوره صورت گرفت؛ بطوری که در دوران بعد از آن ترکیب آجرکاری با کاشی بخش اعظم تزئینات را در بر گرفت. تنوع تکنیک، تحولات و ابداعات مختلف رخ داده در این دوره در عرصه تزئینات آجرکاری، موجب شکل گیری تکنیکهای  متفاوت آجرکاری در آن عصر و دوره های بعد از آن شده و به مرور انواع جدیدی از تزئینات معماری از لحاظ نقش، کارکرد و نحوه اجرا در معماری اسامی ایران بر پایه تحولات رخ داده در این دوره تکوین یافتند.

در آثار گوناگون معماری به جا مانده از دوره های مختلف بعد از اسلام ایران همواره شاهد نمون ههای پر ارزش از استادکاران ایرانی در آفرینش سطوح آجری در زیباترین طرح ها و تناسبات زیبا و موزون بوده ایم. در این راستا نمای بیرونی ابنیه زمینه مناسبی برای اعمال ذوق وسلیقه هنرمندان به ویژه در هنر آجركاری بوده است تا عظمت و زیبایی خیرهكننده ای را القا كند. تزئین به خشونت و سنگینی مصالحی چون آجر روح بخشیده وآنها را زیبا، سبک و ب یوزن م یکند. ویژگی چشمگیر ابنیه دوره سلجوقی بهر هگیری فراوان از آجر بود که معماران ایرانی در این بهره گیری مهارت، هنر و خلاقیت خود را در نهایت به نمایش گذاشتند.
در دوره سلجوقی بناها با پوشش ها  و گلچین های آجری  به شکل های مختلف پدید آمدند. آجرهای بکار رفته در معماری سلجوقی را می توان از لحاظ ابعاد، شیوه تولید، انواع قطعات، انواع نقوش و چیدما نها دسته بندی  کرد که شناسایی کامل هریک از آنها پژوهشی جداگانه را  میطلبد  .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *